HOME
odkaz
Program
odkaz

NABUCCO

NABUCCO
[Giuseppe Verdi]   Zobrazit děj

V italském originále, české titulky.

Málokdy se stává, že by rezignoval člověk, který se ocitl na piedestalu slávy. Přesto se tento neuvěřitelný příběh odehrál v životě G. Verdiho. V době své největší osobní tragedie, kdy mu zemřely obě malé děti a zakrátko i mladá žena, rozhodl se sedmadvacetiletý skladatel už nikdy nenapsat ani notu. Přesto 9. března 1842 oznamovaly divadelní cedule milánské La Scaly premiéru Nabucca, která se stala nečekaným triumfem. Znamenitý text Temistocla Solery se starozákonním námětem o osvobození Židů z babylónského zajetí a Verdiho hudební vize o pádu Nabuchodonosorovy říše udělala z této opery reprezentativní dílo. Vášnivá a dramatická hudba plně korespondovala s náladou obyvatelstva Itálie toužícího po nezávislosti a sjednocení. Nabucco je první z Verdiho politických oper, v nichž na historicko-exotickém pozadí je vyjádřena touha italského národa po osvobození z habsburské nadvlády.
Inscenační tým

Dirigent: Martin Doubravský

Režie: Zdeněk Kaloč

Scéna a kostýmy: Jana Zbořilová

Sbormistr: Martin Veselý

Choreografie: Vjačeslav Ivanov

Hudební příprava: Tatiana Drybas, Jiřina Permanová, Elena Nagyová

 

 

Foto: Karel Kašák

Další informace

Divadlo: Šaldovo divadlo

Délka představení: 02:45:00

Čas přestávky: 19.45 a 20.35

Premiéra: 24.05.2002

OSOBY A OBSAZENÍ
 
Nabucco, babylonský král:ANDRIJ SHKURHAN
 
Ismael, synovec júdského krále:JOSEF MORAVEC
DUŠAN RŮŽIČKA
 
Zachariáš, židovský velekněz:PAVEL VANČURA
 
Abigail, otrokyně:LIANA SOMIČOVÁ/SASS
ANNA TODOROVA
 
Fenena:DANA ŠŤASTNÁ
 
Velekněz, Baalův:JAROSLAV PATOČKA
 
Abdallo, babylonský vojevůdce:SERGEY KOSTOV
 
Anna, Zachariášova sestra:VĚRA POLÁCHOVÁ
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena