HOME
odkaz
Program
odkaz

Výstavy

Výstavy

ARTEFAKTUM-CZ a DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC vás zve:

si Vás dovolují pozvat
na vernisáž výstavy
spoleèného projektu Múzy a umìní
© artefaktum.cz
VÝSTAVA POTRVÁ OD 24.5. - 27.6. 2018
2018
FOYER MALÉHO DIVADLA
LIBEREC
v 17 hodin
24. kvìtna 2018
XIII. roèník
Žaneta ELISOVÁ
Hosté vernisáže:
Jarmila Levko a Jaroslav Nìmec
èlenové divadla F. X. Šaldy v Liberci

 

 

FOYER MALÉHO DIVADLA LIBEREC

 

Hosté vernisáže:

členové divadla F. X. Šaldy v Liberci

 

 

 

Foto z vernisáže
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena