HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

SLOVO ŘEDITELKY

SLOVO ŘEDITELKY
14.11.2022

Celý dokument ve formátu pdf ke stažení ZDE.

Vážení diváci, vážení milovníci libereckého Divadla Františka Xavera Šaldy v Liberci,


dovolte mi se Vám představit.

Jmenuji se Linda Hejlová Keprtová a od července 2022 jsem novou ředitelkou DFXŠ.

Mou hlavní motivací ucházet se o post ředitelky byla motivace srdeční. K libereckému DFXŠ mám velmi osobní vztah, jeho další cesty a osudy mi nejsou lhostejné, stejně jako lidé, kteří naše divadlo utvářejí, stejně jako diváci, kteří naše divadlo navštěvují. I proto bych vám ráda, v kostce, představila svou koncepci, své nápady a vize, se kterými jsem uspěla při výběrovém řízení na tuto pozici a na kterých budu v následujících měsících pracovat:

 

-          Péče o vyváženou dramaturgii. Ano, to je důležitý bod, protože liberecké DFXŠ je hlavním kulturním stánkem v libereckém kraji a svým charakterem oslovuje širokou a velmi různorodou skladbu diváků. S tím je propojené dlouhodobé plánování, které je zapotřebí po „době covidové“ opět nastartovat, a to jak směrem dovnitř divadelního provozu, tak směrem k našim divákům.

 

 

-          Zásadním bodem v mé koncepci byla Marketingová strategie DFXŠ, kterou jsem uváděla jako samostatnou přílohu. Koncepční myšlení a řád ve sféře marketingu považuji za klíčovou výzvu ve své funkci, z koncepce cituji: “[…] Pokud to velmi zjednoduším, práci marketingového oddělení rozděluji do dvou základních pracovních činností. Tou první je práce na celkovém obrazu divadla, tou druhou pak každodenní povinnosti ku prospěchu prodeje jednotlivých představení. […] Níže se rozepisuji o prvním zmíněném: Ráda bych, aby každá sezona měla svůj příběh, měla své pojmenování, měla svůj jasný vizuál. Tím se spojí dohromady všechny tři soubory, které, ano, jsou ve svém životě odlišné, ale střechu nad hlavou mají stejnou. […]“

 

 

-          Neméně důležitou kapitolou, které jsem se věnovala, byla tzv. Divadelní budoucnost, jejímž obsahem byla jasně pojmenovaná práce se školami a práce s mladým publikem. Cituji z koncepce: „[…] Napříč soubory je tedy nutné hledat průsečíky, které se musí soustavně a neúnavně nabízet jak školám, tak rodinám s dětmi, nabízí se i zavedení tzv. rodinného předplatného, které nebude postavené pouze na hostujících inscenacích, ale na nabídce tří až čtyř titulů z domácího repertoáru. Osobně se domnívám, že není třeba se bát i velkých titulů, že není nutné servírovat mladému divákovi jen umělecké drobky. Naopak, dnešní svět zahlcuje mladé lidi daleko dramatičtějšími situacemi, než je Čajkovského opera či Shakespearovský text. Pokud mluvím o nabídce školám, jsem pevná v názoru, že aktivita musí vyjít především z naší strany a nečekat na zájem ze stran pedagogů. […]“

 


-          V koncepci jsem představila svůj nejbližší tým spolupracovníků, kterému důvěřuji a který jsem si vybrala pro jeho umělecké kvality, erudici a vzdělání. Činoherní a baletní soubor pokračuje ve stávající personální politice, stejně jako ekonomická náměstkyně společně s náměstkem provozně-technickým. Změny jsem avizovala v souboru operním a na marketingovém oddělení.

 

 

-          Koncepce obsahovala také vznik a každoroční realizaci Divadelní přehlídky, cituji: „Mnoho regionálních divadel trpí díky své poloze nedostatkem reflexe ze strany odborné veřejnosti. Nejen proto se pořádají tzv. divadelní přehlídky, kdy se v rámci jednoho týdne odehrají všechna premiérová představení. Takový týden v Liberci chybí, proto budu pracovat na jeho založení. V těchto dnech pak budou probíhat nejen určená představení, ale i diskusní fóra a jiné doprovodné programy, které ke kulturnímu životu neodmyslitelně patří.“

V těchto dnech již mohu oznámit, že první ročník divadelní přehlídky s názvem ŠALDOVA ŠŇŮRA představíme divákům i odborné veřejnosti v červnu roku 2023.

 


-          V otázce finanční jsem se zaměřila na:

 

Možnosti v hledání dalších zdrojů:

-          Správně nastavená cenová politika – provést revizi cen vstupného a nastavení slevových bonusů

-          Zesílení tlaku na marketingové oddělení v oblasti každodenního prodeje

-          Neustálé vyhledávání dalších dotačních programů (Česko-německý fond budoucnosti, účelové dotace Libereckého kraje, dotace Evropské unie atd.)

-          Vyhledávání nových sponzorů

-          Nezanedbávat význam drobných dárců

-          Navýšení výdělečné zájezdové činnosti, která díky „době covidové“ výrazně pohasla

-          Aktivně se podílet na diskusi o vícezdrojovém financování příspěvkových organizací

 

Účelné a efektivní vynakládání financí kromě jiného zajistí:

-          Přesné rozčlenění financí do dílčích rozpočtů (přesné stanovení mantinelů pro jednotlivé soubory a další úseky, ať již po stránce personální či materiální) a průběžná kontrola jejich plnění

-          Nerezignovat na poptávání cenových nabídek i při relativně malých nákupech

-          Recyklovat či „upcyklovat“ již použité divadelní prvky. Tím neodkazuji na nutnost vycházet pouze z „fundusového materiálu“, jen navrhuji příležitost, že praxi, která běžně pracuje s fundusem kostýmů, který se přešívá a upravuje, je možné více přenést i do práce s mobiliářem a skladem kulis

 

 

 

 

 

Vážení diváci,

mým základním tématem je snaha vytvářet prostor pro sebevědomý kulturní stánek, který je nesmazatelně zapsán do divadelní mapy v celorepublikovém kontextu, prostor, který bude každý večer přinášet emoce, poslání, naději, myšlenku a radost. Neboť tyto důvody přináší mé práci smysl, tyto důvody jsou alfou a omegou každého divadelního počínání – ve které věřím, za které prosím a za které s respektem děkuji.


Linda Hejlová Keprtová

ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec

 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše