VÁLKA
[Lars Norén]

O konci lidství v nedávné evropské válce.

Česká premiéra.

 

Záštitu nad inscenací převzalo Velvyslanectví Švédska v České republice.

Lars Norén je nejuznávanějším současným švédským dramatikem doma i ve světě, kde se velmi často hraje. Bývá dokonce srovnáván s Augustem Strindbergem. K napsání Války Noréna pravděpodobně inspiroval konflikt v bývalé Jugoslávii na začátku devadesátých let minulého století, konkrétních reminiscencí je v ní však minimum, většinou jde jen o mlhavé, neurčité náznaky. V popředí autorova zájmu stojí rozpad morálního kodexu, který s sebou přináší každá válka bez rozdílu: obecně uznávané hodnoty ztrácejí platnost a jediným cílem i kritériem veškerého lidského konání se stává vlastní přežití. Ještě hrůznější než samotná válka jsou její dopady na duši člověka, projevující se deformací charakteru, která vede k rozpadu osobnosti lidí, kteří se války zúčastnili jako vojáci i jako civilisté. Drsné téma, velmi současné, velice jemně zpracované.

video
Inscenační tým
 
Režie:ŠIMON DOMINIK
 
Překlad:ZBYNĚK ČERNÍK
 
Dramaturgie:MARTIN URBAN
 
Výprava:KAREL ČAPEK
 
Hudba:MATĚJ KROUPA
 
Foto:MICHAELA ŠKVRNÁKOVÁ
Další informace

Délka představení: 1:50

Čas přestávky: bez přestávky

Premiéra: 07.04.2017

Derniéra: 28.11.2018

OSOBY A OBSAZENÍ
NAPSALI O NÁS
Válka v Malém - Extrémy, morální hodnoty...
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena