HOME
odkaz
Program
odkaz

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
[Jakub Jan Ryba]

"Česká mše vánoční" patří k legendárním dílům naší hudební kultury. Byla napsána pravděpodobně roku 1796 ke slavnosti Božího hodu vánočního pro kůr kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Její autor, zdejší regentschori a mimořádně vzdělaný učitel Jakub Šimon Jan Ryba (1765 - 1815), se svým dílem dopracoval na samotný vrchol tradice české kantorské hudby 18. století. Navázal tím na generace tvůrců jedinečného kulturního fenoménu, díky kterému byly České země nazvány "konzervatoří Evropy".

"Missa pastoralis Bohemica", jak zní oficiální název díla, je sice formálně rozdělena do devíti částí mešního ordinária, ale jedná se vlastně o vánoční kantátu, která místy překládá liturgický text, a dominuje v ní vyprávění o zvěstování pastýřům a jejich cestě do Betléma poklonit se narozenému Ježíškovi. Bezmála operní hudebně-dramatické vylíčení prozření a svolávání pastýřů na cestu stojí v jedinečném kontrastu k pozvolna přicházejícímu lyrickému výrazu úcty a pokory před kolébkou Spasitele. V tomto výraze dílo vrcholí prosbou o "pokoj svatý, po němž všichni dychtíme". Tato formální jedinečnost, čistota výrazu a melodická invence činí z "Rybovky" milované dílo české kultury, unikátně propojující profesionální hudební tradici s lidovým muzikantstvím. Jedinečnost díla dokládá i skutečnost, že bylo přeloženo do mnoha světových jazyků a každoročně zaznívá na stovkách míst po celém světě.

 

V Šaldově divadle je "Rybovka" pravidelně koncertně uváděna v autentický den, na Boží hod vánoční, v odpoledních hodinách.

Dirigent: Josef Kurfiřt

Sólisté: Věra Poláchová, Blanka Černá, Jakub Turek, Luděk Vele

Inscenační tým
Další informace

Divadlo: Šaldovo divadlo

Délka představení: 00:00:00

Premiéra: 00.00.0000

Derniéra: 00.00.0000

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena