HOME
odkaz

Hovory o hranicích

Hovory o hranicích

Mezinárodní dramatická soutěž Hovory o hranicích zná vítěze


Porota mezinárodní dramatické soutěže, kterou loni na podzim vypsalo Státní divadlo v Norimberku ve spolupráci s činohrou Divadla F. X. Šaldy, vyhlásila vítěze. Z celkem 35 zaslaných textů vybrali arbitři po dvoudenním rokování tři.


První místo, dotované prémií 3500 euro a především premiérou regulérní inscenace ve Státním divadle v Norimberku v červnu 2018, obsadil Roman Sikora se hrou Zámek na Loiře: „Text vycházející z tradice Jeana Geneta, Jeana-Paula Sartra nebo Václava Havla se věnuje analýze jazyka a způsobu, jímž jazyk utváří komunikaci a určuje způsob, kterým vnímáme zkušenosti a hodnoty, jež sdílíme. (…) Autor stvořil unikátní jazykový svět složený z jednoduchých frází, které lidé používají v každodenní komunikaci, a jejich variací. (…) Porota s radostí přijala účast v této hře a doufá, že čtenáři, divadelníci i diváci si podobně užijí setkání s tímto chytrým, do posledního detailu vystavěným, originálním a komplexním světem tohoto textu.“


Slovenská autorka Lenka Čepková se umístila na druhém místě (2000 euro) se svou hrou Žijeme: „Jedná se o sociopolitický text s velice hravým začátkem, v němž herci ztvárňují nejen množství trojrozměrných postav, ale také identit v mnoha reálných i surreálných situacích. Hra se odehrává v socialistické minulosti, národní přítomnosti a rozvrácené slovenské budoucnosti. Z formálního hlediska text vyniká kombinací vnitřních monologů a dialogických pasáží, jež vytváří kontinuální proud vědomí, rytmicky organizující jevištní prvky.“


Třetí místo (1500 euro) míří do Čech, obsadila ho Michaela Štěchová se svou hrou Byt na předměstí světa: „Na první pohled se hra jeví jako černá komedie, na druhý se v ní začínají rýsovat vysoce aktuální témata: nebezpečí terorismu, strach z cizích kultur, postfaktická společnost, v níž jsou skutečná fakta úzce spojena se lží a hoaxy. Text chytře propojuje český a německý svět, úspěšně pracuje s rozdíly a podobnostmi mezi evropskými a mimoevropskými kulturami a dokládá nesmyslnost předsudků. Zároveň je hru možné považovat za příklad tzv. dobře napsané hry – s krystalickými dramatickými a divadelními situacemi, jasnými komediálními postavami a smyslem pro černý humor.“


Jednu z her, jež se umístily na druhém a třetím místě, uvede v červnu 2018 ve světové premiéře Divadlo F. X. Šaldy.


Porota zasedala ve složení: Simone Sterrová, šéfdramaturgyně Divadla Brémy; Eva Maria Voigtländerová, šéfdramaturgyně vídeňského Burgtheatru; Ján Šimko, šéfdramaturg literárně-dramatické redakce Slovenského rozhlasu; Petr Christov, teatrolog a dlouholetý vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK; Klaus Kusenberg, šéf činohry Státního divadla v Norimberku; Christian Papke, zakladatel a ředitel soutěže, předseda poroty (bez hlasovacího práva).


Ceny budou slavnostně předány na zahajovacím večeru třetího ročníku festivalu Hovory o hranicích ve čtvrtek 29. června v 19.30 na Komorní scéně Státního Divadla v Norimberku. Hlavním cílem tohoto festivalu je představit současné i klasické české a slovenské dramatiky prostřednictvím inscenovaných čtení a přednášek. Program, zahrnující i hudební vystoupení, diskuse a besedy, vyvrcholí v neděli 2. června představením nejnovější hry Arnošta Goldflama Achich…, kterou na hlavní scéně norimberského divadla za účasti autora uvede Divadlo F. X. Šaldy.


Partnerem projektu je Divadlo.cz


 

Výzva k účasti v mezinárodní dramatické soutěži

 

Státní divadlo v Norimberku ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy Liberec vyhlašuje dramatickou soutěž pro české a slovenské autory.

 

Státní divadlo v Norimberku vyhlašuje další ročník renomovaného festivalu a dramatické soutěže Hovory o hranicích (Talking About Borders), který se tentokrát zaměří na Českou a Slovenskou republiku. Pro české a slovenské dramatiky se tak otevírá jedinečná možnost uspět na mezinárodním poli – představit své hry v německém prostředí. Vítězný text se dokonce dočká nastudování na prknech norimberského divadla!


Vznik festivalu a s ním spojené dramatické soutěže, věnované zemím východní a střední Evropy, inicioval v roce 2004 režisér a dramaturg Dr. Christian Papke. Od té doby se soutěže zúčastnily stovky autorů ze zemí jako Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Ukrajina, Gruzie nebo naposledy Polsko.


Letos se pozornost organizátorů tedy zaměřila společně na Českou a Slovenskou republiku, jejichž autory norimberské divadlo vyzývá k napsání původní divadelní hry na téma „Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“ Hry je třeba odeslat organizátorovi soutěže do 1. května 2017, poté je posoudí odborná porota, která v průběhu června 2017 vyhlásí výsledky.


Vítězný text bude oceněn částkou 3500 euro a Státní divadlo v Norimberku jej v sezóně 2017/18 nastuduje jako regulérní inscenaci. Druhé místo bude ohodnoceno částkou 2000 euro, třetí částkou 1500 euro. Jednu z her, které se umístí na druhém nebo třetím místě, v roce 2018 uvede Divadlo F. X. Šaldy, které je regionálním organizátorem této soutěže.


Zúčastnit se může kdokoliv, kdo v současné době žije v České nebo Slovenské republice a kdo se v dané zemi narodil, má její občanství nebo žil na jejím území nejméně patnáct let. Hra musí být napsána v češtině nebo slovenštině a odevzdána jak v původním znění, tak v pracovním překladu do angličtiny nebo němčiny. Tento překlad je pouze informativní a nemusí splňovat vysoké nároky kladené na umělecký převod. Vítězný text pro svou inscenaci nechá posléze norimberské divadlo na své náklady přeložit znovu. Každý autor smí přihlásit pouze jednu hru, dosud nikdy neuvedenou, ani nepublikovanou (a to ani časopisecky nebo třeba na internetu). Hra musí mít celovečerní rozsah (nejméně 70 minut) a musí ji být možné nastudovat s maximálně pěti herci. Více viz podmínky účasti níže.


V případě jakýchkoliv dotazů se potenciální účastníci soutěže mohou obracet buď přímo na ředitele soutěže Dr. Christiana Papkeho (v němčině nebo angličtině), nebo na uměleckého šéfa činohry Divadla F. X. Šaldy Šimona Dominika.


 

Dr. Christian Papke, Staatstheater Nürnberg

Richard-Wagner-Platz 2‐10, DE-90443, Nürnberg

Tel.: +49 911 231 233 26,

+49 174 364 63 68, +43 676 7 33 33 44

Email: christian.papke@staatstheater.nuernberg.de
MgA. Šimon Dominik, Divadlo F. X. Šaldy

Zhořelecká 344/5, 460 01, Liberec

Tel.: 487 377 319

Email: dominik@saldovo-divadlo.cz

 

 

Hovory o hranicích: podmínky účasti v dramatické soutěži1. Všeobecné informace

 

Mezinárodní dramatická soutěž a festival Hovory o hranicích (Talking About Borders) se konají každoročně už od roku 2005, kdy byly založeny pro středo- a východoevropské země.

 

V sezóně 2016/17 budou partnery festivalu i soutěže Slovensko a Česká republika. Hovory o hranicích jsou jednou z nejrenomovanějších dramatických soutěží ve východní Evropě. Vyzýváme autory z partnerských zemí, aby do soutěže zaslali své texty, které posoudí porota složená z profesionálů pracujících v oblasti kultury. Vítězný text bude oceněn částkou 3500 euro, organizátoři soutěže zajistí jeho překlad do němčiny a zaručí jeho premiérové uvedení ve Státním divadle v Norimberku v sezóně 2017/18.

 

V rámci slavnostního vyhlašování cen bude hra navíc představena ve formě scénického čtení za účasti autora, který bude na ceremoniál pozván (dopravu a ubytování hradí organizátor).

Porota udělí celkem tři ceny. Druhé místo bude ohodnoceno částkou 2000 euro, třetí částkou 1500 euro.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede ve světové premiéře jeden z textů, jež se umístí na druhém a třetím místě.

Mezinárodní dramatickou soutěž Hovory o hranicích pořádá Státní divadlo v Norimberku za podpory firmy Datev a ve spolupráci s různými místními partnery.

 


2. Podmínky účasti

 

Hru může do soutěže zaslat každý, kdo v současné době žije v České nebo Slovenské republice a kdo se v dané zemi narodil, má její občanství nebo žil na jejím území nejméně patnáct let.

Hra musí být napsána česky nebo slovensky.

Vedle původního textu musí být předložen i pracovní překlad do němčiny nebo angličtiny. Tento překlad bude použit pouze pro administrativní účely.

Každý autor smí přihlásit pouze jednu hru.

Přihlásit lze pouze hru, která dosud nebyla ani uvedena (a to ani jako scénické čtení), ani nevyšla tiskem (ani časopisecky).

Hra se musí zabývat tématem soutěže: „Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“

Hru bude možné nastudovat maximálně s pěti herci. Minimální počet herců není stanoven.

Hra musí mít celovečerní rozsah (minimální délka 70 minut).

Účastníci soutěže postupují práva způsobem popsaným v odstavci 3.

 


 

3. Všichni účastníci postupují organizátorovi svá práva následujícím způsobem:

 

Neexkluzivní, neomezené právo přeložit a vydat hru tiskem bez nároku na odměnu například v antologii.

Účastníci se shodují na následujících podmínkách pro oceněné texty:

Autoři postupují organizátorům exkluzivní právo přeložit a vydat tiskem oceněné texty v délce trvání jednoho roku, která začíná okamžikem převzetí ceny.

Autoři postupují exkluzivní práva pro nastudování a uvádění hry po dobu maximálně dvou let od vyhlášení výsledků soutěže a s maximálním počtem 14 veřejných představení.

Autoři souhlasí s tím, že za toto období a tento počet představení nedostanou žádnou další finanční odměnu nad rámec zmíněné výhry, tj. 3500, resp. 2000, resp. 1500 euro.

 


 

4. Odevzdání textů

 

Texty je třeba odeslat tak, aby je organizátor obdržel nejpozději 1. května 2017.

Je třeba zaslat tyto dokumenty:

 

1. Hru v původním jazyce

2. Hru v anglické nebo německé verzi

3. Základní informace o autorovi (CV) v angličtině nebo němčině

4. Podepsanou kopii (scan) těchto všeobecných podmínek v angličtině (ke stažení zde).

 

 

Uvedené dokumenty zašlete, prosím, na adresu:

Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, DE-90443, Nürnberg

Na obálku, prosím, napište heslo: Drama Contest.

 

Výše uvedené dokumenty lze zaslat i emailem na adresu:

christian.papke@staatstheater.nuernberg.de

 

Bližší informace o Státním divadle v Norimberku i o soutěži samotné se lze dočíst v angličtině nebo němčině na webové adrese: http://www.staatstheater-nuernberg.de/ (odkaz „Wettbewerbe“).

Reklamace stran ztracených dokumentů nebudou uznány. Zaslané dokumenty nebudou vráceny.

 

5. Ocenění a jurisdikce


Všechny odevzdané hry budou v anonymizované podobě předány mezinárodní porotě.

Porotu tvoří 5 profesionálních členů, z nichž jeden bude české a jeden slovenské národnosti.

Porota oznámí vítěze v polovině června 2017 na tiskové konferenci.

Porota dospěje k rozhodnutí písemným hlasováním.

Průběh rozhodovacího procesu nebude zveřejněn, ani na veřejnosti probírán.

Rozhodnutí poroty je konečné.

V případě jakýchkoli neshod týkajících se autorových práv, překladu, vydání tiskem nebo inscenování účastníci souhlasí s německou jurisdikcí a přidělením případu k soudům města Norimberku.

 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena