HOME
odkaz

Auswahlverfahren

Výběrová řízení

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR 4/2023 - JEVIŠTNÍ VÝKRYTY PRO DFXŠ


Dokumantace ke stažení:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 

Příloha č. 1 - Vzor titulního listu nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy - Smlouva o zhotovení a dodávce jevištních výkrytů

Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 4 - Vzor seznamu obdobných zakázek

Příloha č. 5 - Technické požadavky - doplněné

 

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ LHŮTY

 

 

 

 


 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR 3/2023 - VÝMĚNA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ DÍLEN


Dokumantace ke stažení:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 

Příloha č. 1 - Krycí list VZMR 3/2023

Příloha č. 2 - Vzor ČP k základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Závazný tect návrhu VZMR 3/2023

Příloha č. 4 - Specifikace technických parametrů

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet

 

Příloha č. 6 - Výkresy:

 

 

 

 


 

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR 2/2023 - TISK PUBLIKACE

 

Dokumantace ke stažení:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 

Příloha č. 1 - Vzor titulního listu nabídky

Příloha č. 2 - Vzor ČP k základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Seznam významných obdobných zakázek

Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy

 

Příloha - Upřesnění technické specifikace

 

 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELI O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VZMR 2/2023

 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše