HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

V HÄNDELOVĚ OPEŘE VYSTOUPÍ AMERICKÝ KONTRATENOR

V HÄNDELOVĚ OPEŘE VYSTOUPÍ AMERICKÝ KONTRATENOR
13.11.2009
Výjimečný zážitek pro milovníky opery
Provedení opery Julius Caesar Georga Friedricha Händela, které se uskuteční 4. prosince 2009 v Šaldově divadle slibuje zcela mimořádný zážitek. V sopránové roli Sexta, Pompeiova syna totiž vystoupí americký sopránový kontratenor Robert Crowe, který opakovaně hostuje jako hvězda Berlínské opery a dalších světových operních domů. Liberečtí diváci tak budou mít možnost poprvé vidět a především slyšet naprosto specifický hlasový rejstřík, uvidí a uslyší muže v sopránové roli.
Poslechněte si, jak Robert Crowe zpívá moteto Giacoma Carissimiho Oleum Effusum Est. Ukázky zde a zde.
Barokní publikum nevidělo na muži, který zpíval vysokým, „ženským“ hlasem nic změkčilého, či zženštilého, právě naopak. Soprán byl v té době považován za nejdokonalejší a nejušlechtilejší hlasovou polohu a proto také skladatelé svěřovali role hrdinů opery seria, což byli nejlépe urození muži vynikajících morálních kvalit plní vznešených ideálů, právě vysokým hlasům. V tomto ohledu není bez zajímavosti podotknout, že tak, jak byly vysoké hlasy považovány za ušlechtilé (a také zušlechťující!), mohli bychom říci i elitní, tak byly hluboké polohy často považovány za hrubé a skutečně „nízké“ – z toho pramení i obliba basové polohy v operách buffo, tedy operách komických, určených spíše než k zušlechtění, k pobavení publika (typickým buffo basem je třeba prohnaný masatičkář Dulcamara v Donizettiho Nápoji lásky).
V Händelově době zpívali mužské sopránové a altové role kastráti, zpěváci obrovských kvalit, kteří v chlapeckém věku ještě před mutací podstoupili příslušný zákrok, a jejich hlas zůstal vysoký. Na rozdíl od ženského hlasu měl však mužskou sílu. Kastráti byli na počátku 18. století předními operními hvězdami, jejichž popularita byla srovnatelná s dnešními hudebními, či sportovními hvězdami. Ti nejlepší z nich, jako byl Senesino, či Farinelli, disponovali neuvěřitelným rozsahem a brilantní koloraturní technikou. Přetahovaly se o ně nejlepší operní domy a jejich honoráře mnohokrát převyšovaly honoráře skladatelů, či ostatních zpěváků.
V dnešní době, kdy barokní opera zažívá na světových scénách svůj velký návrat, zpívají tyto role buď ženy, nebo muži ovládající specifickou techniku zpěvu falzetem. Kontratenor má samozřejmě normální, hluboký hlas, ale díky svému školení dokáže falzetem obsáhnout buď altový, nebo dokonce i sopránový rozsah. Jejich prostřednictvím se lze v dnešní době nejvíce přiblížit zážitku, který měli operní diváci v 18. století.
Skutečně špičkových kontratenorů není mnoho, proto je každé jejich vystoupení velkým zážitkem pro operní znalce i nadšence. Vedení libereckého divadla chce vystoupením tohoto mimořádného sólisty, který v Liberci vystoupí pouze jednou, rozšířit nabídku skvělých operních zážitků pro své diváky. 
 
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena