HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

TUČŇÁCI NA ARŠE

TUČŇÁCI NA ARŠE
16.01.2012
Bláznivý příběh o potopě pro celou rodinu
Pozvánka
K vzácnostem dobrých pohádek patří schopnost zaujmout děti i dospělé. Právě to se v komediálně laděné pohádce s písničkami Tučňáci na arše povedlo německému divadelníkovi a spisovateli Ulrichu Hubovi, který hru napsal a režíroval poprvé v roce 2006. O jejím ohlasu po celém Německu svědčí to, že ještě téhož roku po námětu sáhl také rozhlas a následně vyšla velice dobře prodávaná knížka. I v českých divadlech už se „Tučňáci“ s úspěchem hrají a nyní tedy dorazí i do Liberce a nabídnou tak Malé divadlo dětem a věříme, že nejen jim.
Tučňáci jsou jako my všichni, malicherní, někdy hašteřiví, ale někde uvnitř se snaží být dobří. Jenomže autor jim přisoudil překážku z nejtěžších – nechává je zažít biblickou potopu. Prší a celý svět zaplavuje voda, tučňáci se snaží zachránit na Noemově arše, všichni tři. A v tom je právě ta potíž, neboť Noe, jak známo, nabírá na palubu pouze pár od každého zvířecího druhu. Tučňáci ale kamaráda nechtějí nechat v louži, a tak ho na loď propašují...
Bližší pohled na hru a na to proč ji hrát
Východiskem hry je Noeho příběh a mýtus o potopě. Zahrát jej dětem v ateistických Čechách by bylo samo o sobě záslužné, vždyť vědět, kdo to byl Noe, patří k základnímu vzdělání, ale chápat Hubovo hravé podobenství jen jako dnešním jazykem převyprávěný biblický příběh, by byla rozhodně chyba. Noeho archa je autorovi pouze východiskem, aby před nás s dětskou naivitou, ale s o to větší přímočarostí kladl otázky, kterým se v životě žádný z nás nevyhne a které nás provázejí od chvíle, kdy nabíráme rozum, až do smrti. Je nad námi něco vyššího? Existuje Bůh? A pokud existuje, proč dopustí, abychom byli zlí?
Protože jsme ale v divadelní komedii, tak nás tyto otázky ani nenudí, ani nezatěžují, ale rozesmívají. Tři černobílí klauni s křídly, která nelétají, by na jevišti měli občas připomenout animované filmy. Tučňáci na arše jsou pohádka, která baví chytrým humorem a dotýká se věcí, kterým rozumí lidé po celém světě, v jakékoli době a v kterémkoli věku.
foto ze zkoušky: Zdeněk Úlehla
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena