HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

PŘEDPLATNÉ 2015

PŘEDPLATNÉ 2015
08.01.2015
-
Informace o prodeji předplatného 2015- oddělení předplatného (budova Šaldova divadla - nám. Dr. Beneše 22, Liberec 1), e-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz, tel. 485 107 836, otevřeno pro veřejnost: pondělí - pátek - 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.30 hodin.
V měsících říjen až leden je ve dnech úterý a středa prodloužena otvírací doba do 17.00 hodin.
Výhody předplatného:
- předplatné vám umožňuje pravidelnou návštěvu divadla po celý rok s výjimkou prázdnin,
- můžete si zvolit den v týdnu, který vám vyhovuje, a máte zaručené místo v hledišti,
- předplatitele se netýká případná úprava cen během roku,
- sleva oproti jednotlivě zakoupené vstupence 15 - 50%,
- sleva 15% pro seniory nad 65 let, ZTP a studenty ze základní ceny předplatného,
- sleva 50% pro seniory nad 70 let ze základní ceny předplatného (abonentní průkazka je nepřenosná),
- abonentka je přenosná ( můžete ji darovat nebo půjčit),
- bezplatný rozesílací servis dvouměsíčního divadelního zpravodaje "XAVER",
- při ztrátě abonentek vystavení duplikátu,
- 10% sleva na nápoje v divadelním klubu Šaldova divadla
- ZDARMA BROŽURA ke 130. výročí ke každé abonentce!!!

Důležitá upozornění:
- divadlo má právo na změnu programu,která může nastat z provozních důvodů, onemocnění v souboru atd, má také právo na změnu termínu, pokud je to nevyhnutelné z provozních důvodů a přesun vašeho představení na jiný den,
- abonentní skupina nebude otevřena, jestliže nedosáhne dostatečného počtu zájemců, v tomto případě vám nabídneme skupinu náhradní,
- zakoupené legitimace nelze přijímat zpět,
- nahlaste nám veškeré změny v adrese (jména, č.telefonu, adresy, e-mailu),
- pokud nebudete moci z vážných důvodů navštívit představení vyhrazené pro vaši skupinu, sjednejte si nejpozději tři dny před termínem, náhradní termín ke zhlédnutí daného představení,
- při vstupu do hlediště vypněte svůj mobilní telefon.
Kde všude naleznete informaci o vašem představení:
- dvouměsíční zpravodaj "Xaver"
- měsíční plakáty
- na www.saldovo-divadlo.cz; www.e-vstupenka.cz;
- na telefonním čísle: 485 107 836, 485 101 523, 485 104 186
- v denním tisku
- v kulturním měsíčníku Kalendář
- na Facebooku
N O V I N K A: Připravili jsme pro vás předplatné v dárkovém provedení, které můžete zakoupit svým blízkým a věnovat jim krásné kulturní zážitky v průběhu roku 2015.
Jak získat předplatné?
Vyberte si některou z 15 nabízených předplatitelských skupin a ke zvolené skupině doplňte počet míst. Objednávku můžete odevzdat osobně v oddělení předplatného DFXŠ nebo zaslat poštou. Objednat předplatné můžete i mailem nebo telefonicky.
Předplatné na příští sezónu se obnovuje jen na základě objednávky. Všechny stávající předplatitele prosíme, aby svou účast v novém předplatitelském cyklu obnovili, případně zrušili telefonicky, písemně nebo osobně v oddělení předplatného.
Místa rezervujeme od 17. 9. do 18. 11. 2014, po tomto termínu, bohužel, nemůžeme zajistit dosavadní místa.
Termíny pro obnovení a uzavírání nového předplatného
Od 17. 9. do 18. 11. 2014 - obnova předplatného (stávající abonenti sezóny 2014). Po tomto termínu budou místa uvolněna pro nové zájemce!
Od 17. 9. do 18. 12. 2014 - uzavírání předplatného pro nové zájemce o abonmá.
Termíny výdeje předplatitelských legitimací
Od 2. 12. do 18. 12. 2014 v oddělení předplatného nebo v pokladně DFXŠ.
Podniky a instituce po předložení dokladu o zaplacení (výpis z banky) obdrží abonentky v odd. předplatného v Šaldově divadle (vchod zleva - proti kavárně Pošta).
Platby
V hotovosti při vyzvednutí abonentky nebo fakturou oproti písemné objednávce (po vystavení faktury již nelze měnit nebo vracet abonentky).
Upozornění!
Zakoupené legitimace nelze přijímat zpět. Ve vlastním zájmu nám hlaste veškeré změny, tj. jména, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy. Pokud chcete změnit místo nebo předplatitelskou skupinu, uveďte požadavek v objednávce, kterou nám doručíte osobně nebo poštou.
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena