HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA OD 1. 11. 2021

PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA OD 1. 11. 2021
01.11.2021

Vážení diváci v souladu s mimořádnými opatřeními v rámci epidemie nemoci Covid-19 vydanými MZČR se nás a tedy i na vás vztahují následující opatření, které jsme povinni kontrolovat.Abyste mohli zhlédnout představení, je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali RT-PCR test s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.

• Nejdéle před 24 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrovém místě s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.

• Přinesete si vlastní rychlý antigenní test na virus SARS-CoV-2, který je Ministerstvem zdravotnictví ČR schválen pro sebetestování, a podstoupíte ho na místě s negativním výsledkem.
Nabízíme také možnost si u nás test zakoupit.

• Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doložíte certifikát o provedeném očkování.

• Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního, či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu.

• Povinnost doložit T-N-O se nevztahuje na děti do 12 let včetně.

• Po celou dobu pobytu v prostorách DFXŠ ( kromě doby konzumace občerstvení v prostorách baru) mějte prosím nasazený respirátor FPP2 a vyšší třídy ( děti do 15let mohou mít nasazenu zdravotní roušku).
Případně si ho můžete u vchodu zakoupit.

• Děkujeme, že dodržujte rozestupy 1, 5m.

• Vzdálenost diváků od jeviště musí být nejméně 2m – proto Vás nemůžeme usadit do první řady nebo do první lože.

• Pokud se stane, že se neprokážete žádným z výše uvedených potvrzení, moc litujeme, ale do prostoru konání vás nemůžeme pustit. Vstupné vám bude vráceno.

• Stejně tak vám vaše vstupné vrátíme i v případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení nebo ze strany divadla.Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte našemu divadlu nakloněni.


Moc si toho vážíme!


Vaše Divadlo F. X. Šaldy Liberec

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena