HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA OD 22. 11. 2021

PODMÍNKY VSTUPU DO DIVADLA OD 22. 11. 2021
22.11.2021

Vážení diváci, v souladu s mimořádnými opatřeními v rámci epidemie nemoci Covid-19 vydanými MZČR se na nás a tedy i na vás vztahují následující opatření, která jsme povinni kontrolovat.

Abyste mohli zhlédnout představení, je třeba splnit jednu z následujících podmínek:


• Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu a doložíte certifikát o provedeném očkování.


• Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního, či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu.


• Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali RT-PCR test s negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu a to v případě, že:

- Je vám mezi 12 a 18 lety

- Máte potvrzení, že nemůžete být očkován proti Covid 19

- Jste očkován alespoň první dávkou očkovací látky


• Povinnost doložit O-N se nevztahuje na děti do 12 let včetně.


• Po celou dobu pobytu v prostorách DFXŠ ( kromě doby konzumace občerstvení v prostorách baru) mějte prosím nasazený respirátor FPP2 a vyšší třídy (děti do 15let mohou mít nasazenu zdravotní roušku). Případně si ho můžete u vchodu zakoupit.


• Děkujeme, že dodržujte rozestupy 1,5 m.


• Vzdálenost diváků od jeviště musí být nejméně 2 m – proto Vás nemůžeme usadit do první řady nebo do první lože.


• Pokud se stane, že se neprokážete žádným z výše uvedených potvrzení, moc litujeme, ale do prostoru konání představení vás nemůžeme pustit. Vstupné vám bude vráceno formou poukazů 100 Kč, 300 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč a případným doplatkem v hotovosti do maximální výše 100 Kč dle hodnoty vámi vrácené vstupenky.Děkujeme vám, že jste ochotní toto vše podstoupit a zůstáváte našemu divadlu nakloněni.

Moc si toho vážíme!

Vaše Divadlo F. X. Šaldy Liberec

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena