HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

MASARYK V OPEŘE

MASARYK V OPEŘE
27.05.2021

Není nic neobvyklého, když jsou v divadelních inscenacích ztvárněny nějaké historické osobnosti, a tak nikoho nemůže překvapit, když se v inscenaci objeví např. T. G. Masaryk. Nestává se však, že by se náš první prezident objevoval v opeře, a už vůbec, že by hovořil svým vlastním hlasem… V nové inscenaci operního souboru, Donizettiho brilantní opeře „Dcera pluku“, právě takovou kuriozitu můžete spatřit:

Aby mohla být část skutečného záznamu Masarykova projevu použita v mluveném dialogu, je prolog opery herci nadabován a ti se následně trefují do vlastních slov. Pouze kolega Radek Beran, člen operního sboru, a osobitý divadelní „figurkář“, měl těžký úkol ztvárnit právě prezidenta osvoboditele. Zeptali jsme se jej, jak se cítí v této odpovědné roli…?

 

Předně je celkem obtížné se do hlasu T. G. Masaryka strefit. Je nutné se naučit text projevu zpaměti a snažit se vcítit do jeho hloubky, zároveň mu dodat nový kontakt s diváky, stále si však dávat pozor na rytmus a dikci a jen spíše v náznacích vyjádřit prezidentovy pohyby, gestikulaci a mimiku.

Hlasově mi projev T. G. Masaryka připomíná herce Františka Smolíka, přestože ten Masarykův se přeci jen nevyznačuje tak pregnantní výslovností.

Výslednému dojmu ze ztvárnění postavy však velkou měrou pomohli režisér, krejčovna, maskérna a udivující cit kostýmního výtvarníka.

Ztvárnit tuto roli, ač rámcovou a úsměvně dokreslující, je pro mě ctí, nejen proto, že jsem dabován skutečným prezidentem osvoboditelem.

 

 

 

Foto: Karel Kašák

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena