HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

LETNÍ AMBROZIÁDA PRO POKROČILÉ 2017

LETNÍ AMBROZIÁDA PRO POKROČILÉ 2017
10.06.2017

2. - 8. července 2017 - Malé divadlo.

 

Umělecká agentura Ambrozia pro Vás ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci připravila 2. ročník Letní Ambroziády pro pokročilé. Jedná se o týdenní výběrový kurz, který by měl svou odborností a náročností převyšovat běžné turnusy Letní Ambroziády. Je určen zájemcům o studium daných oborů (mládeži i dospělým účastníkům). Je výběrový – o přijetí či nepřijetí na tento kurz rozhodne porota na základě Vámi zaslaného životopisu.

 

KURZ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO VÍC

Letní Ambroziáda pro pokročilé je určena pro lidi, kteří se umělecké tvorbě věnují soustavně, celoročně, úspěšně absolvovali naše minulé kurzy a chtějí něco víc. Tento kurz jistě zaujme ty, kteří už několik let jezdí na běžné Ambroziády a mají pocit, že se některé věci každý rok trochu opakují a není tak prostor pro dostatečně rychlý osobní růst. Tento kurz není určen pro lidi, kteří chtějí jet na letní tábor, ale pro ty, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě a svých dovednostech.

Turnus pro pokročilé je i pro dospělé, kteří na Ambroziády kdysi jezdili, stále se zajímají o umělecké obory, ale už je jim hloupé jezdit na akci, kde jsou většinou děti. V Liberci budou děti, mládež, dospělí účastníci i lektoři pracovat na projektech bok po boku, společně jako jeden tým. Na tomto kurzu bude více lektorů, specializace i individuální práce než na běžných turnusech. V Liberci budou k dispozici profesionální divadelní, taneční i pěvecké prostory Divadla F. X. Šaldy i s veškerým technickým zázemím. Chceme na tento kurz přijmout jen ty nejlepší a nejvíce motivované zájemce a vytvořit tak předpoklad, že právě zde vzniknou nejkvalitnější projekty. Na kurz přijmeme maximálně 60 účastníků.


NA JAKÝCH PROJEKTECH MŮŽETE PRACOVAT?

Na Letní Ambroziádě pro pokročilé 2017 otevíráme pouze 4 ateliéry s omezenou kapacitou účastníků:

- divadelní herectví

- muzikálové herectví

- filmová tvorba

- mediální tvorba

Z plnoletých absolventů tohoto turnusu budeme vybírat nové oddílové vedoucí a asistenty lektorů.

 

Ateliér divadelního herectví

Účastníci ateliéru se budou po celý týden zdokonalovat v herecké práci. Hlavním předmětem bude tvorba divadelní inscenace na prknech profesionálního divadla pod vedením režiséra. V dalších předmětech budou účastníci rozvíjet své hlasové, pohybové a improvizační schopnosti. V rámci tohoto ateliéru je možné se zaměřit i na práci s profesionální divadelní technikou, kterou se můžete učit od techniků divadla.

Pozn. Do přihlášky nám napište, o co se na divadelní práci nejvíce zajímáte, v čem se chcete zdokonalit.


Ateliér muzikálového herectví

Účastníci ateliéru budou pod vedením režiséra tvořit muzikálové představení na prknech profesionálního divadla. K dispozici jim bude, stejně jako v profesionálním světě, taneční choreograf, pěvecký korepetitor a samozřejmě divadelní technika.

Pozn. Do přihlášky nám napište, co na muzikálu Vás nejvíce zajímá (herectví, zpěv, tanec), v čem se chcete nejvíce zdokonalovat.

 

Ateliér filmu POZOR! NOVINKA!

Zájemci o film se mohou poprvé na Ambroziádě více zaměřit na to, co je na filmu nejvíce zajímá. Na filmovém projektu bude pracovat několik podskupin pod vedením zkušených profesionálů. Vznikne tak dokonalá simulace natáčení profesionálního filmu, kdy se každý na něco specializuje.

a) autoři – budou se podílet na práci s námětem, vzniku scénáře, režii

b) technici – budou se učit pracovat se světlem, zvukem, kamerou, střihem filmu, dodáním hudby, titulků atd.

c) herci – budou ve filmu hrát a po celý týden rozvíjet své schopnosti v herecké práci na kameru

Pozn. Do přihlášky nám napište, o jakou část filmové tvorby se nejvíce zajímáte, v čem se chcete zdokonalit.

Nejschopnější střihači tohoto ateliéru budou osloveni vedením Ambrozie s nabídkou jet zdarma na některý z dalších turnusů jako asistenti lektorů.

 

Ateliér mediální tvorby POZOR! NOVINKA!

Ateliér je určen pro všechny, kteří se zajímají o svět současných médií. Úkolem ateliéru je naučit se vytvořit kompletní mediální prezentaci akce (v našem případě Ambroziády v Liberci) všemi dostupnými prostředky současného mediálního světa. Účastníci budou pod vedením zkušených lektorů tvořit a naplňovat obsahem webové a facebookové stránky akce, budou psát tiskové zprávy pro média, natáčet reportáže a rozhovory z akce, natáčet videoblogy a vkládat je na youtube, ale také tvořit tištěné letáky či noviny. Budou spolupracovat i s odborníky na PR a marketing. V případě tohoto ateliéru nepůjde o simulaci mediální práce, ale o skutečnou mediální práci. Výstupy ateliéru bude Ambrozia používat jako svou oficiální prezentaci.

Pozn. Do přihlášky nám napište, o co z výše uvedených věcí se nejvíce zajímáte, čemu byste se chtěli věnovat.

 

LEKTOŘI

 


 


TURNUS PROBĚHNE V PROFESIONÁLNÍM DIVADLE

Týdenní intenzivní kurz neproběhne na žádné škole, ale přímo v sálech a zkušebnách profesionálního Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Účastníci divadelního a muzikálového ateliéru budou hrát a pracovat na malé scéně tohoto divadla a v jeho zkušebnách. Filmový a mediální ateliér budou mít zázemí taktéž v prostorách divadla, ale tvořit budou dle potřeby na různých místech ve městě i okolí.

 

KOMU JE KURZ URČEN?

Pozor! Poprvé pořádáme kurz i pro dospělé!

Kurz je určen:

A) Mládeži ve věku od 13 do 18 let.

B) Dospělým účastníkům.

Podmínkou jsou talentové předpoklady, motivace a předchozí zkušenosti s vybraným oborem.


CERTIFIKÁT

Účastníci Letní Ambroziády získají certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu, na jehož základě se mohou ucházet o pozici tzv. eléva ve statutárních divadlech, mohou se registrovat jako herci se základním proškolením v castingových agenturách.


JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Na tomto turnusu bude méně večerních programů a odpočinkových aktivit. Maximum času se budeme snažit využít pro uměleckou tvorbu a práci na projektech.

První den kurzu budou účastníci rozděleni do ateliérů dle své volby. Každá skupina pak bude mít svůj tým lektorů a asistentů a také svůj rozvrh, podle kterého bude po celý týden pracovat. Vyučované obory se budeme snažit zkoumat více do hloubky, než na běžných turnusech. Poslední den kurzu proběhne veřejná prezentace ukázek práce pro veřejnost – přímo na scéně Divadla F. X. Šaldy.

O nezletilé účastníky se budou po celou dobu kurzu starat vedoucí tříd. Zajištěn je i zdravotnický dohled. Dospělí účastníci budou mít povinnost respektovat program kurzu, jinak budou fungovat zcela samostatně.


UBYTOVÁNÍ

Spát přímo v divadle je nezapomenutelný zážitek. Divadlo F. X. Šaldy je místem s mnohaletou tradicí skvělých uměleckých výkonů…místem, které má neopakovatelnou atmosféru.

Účastníci budou ubytováni přímo ve zkušebnách libereckého divadla. Spát budou ve vlastních spacácích na karimatkách či matracích.

 

STRAVOVÁNÍ

Strava je formou plné penze. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. Účastníkům bude k dispozici i dobře vybavený bufet.

 

CO MÍT S SEBOU?

- Vyplněnou a podepsanou Kartu účastníka (ke stažení ZDE)

- Nezletilí účastníci lékařské potvrzení

- Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

- Spacák a karimatku nebo nafukovací lůžko

- Hygienické potřeby, volné pracovní oblečení, přezůvky, plavky, přiměřené kapesné, můžete přibalit i to, co se dá využít k umělecké práci (např. hudební nástroj, mp3 přehrávač, kostým, taneční šaty atd.).


ZAČÁTEK KURZU a DOPRAVA

Doprava je individuální. Nástup je v první den turnusu mezi 10.00 a 10.30 v budově Malého divadla, Zhořelecká 344/5, Liberec 1 (mapa ZDE)


ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

Závěrečná veřejná prezentace výsledků práce se bude konat v poslední den pobytu od 10.00 do cca 15.00 hodin.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek je pro naše klienty 3 590,- Kč.

Z poplatku je hrazeno:

činnost odborných lektorů

pedagogický a zdravotní dozor

pronajaté prostory a technika

strava formou plné penze

doprovodný program


JAK SE PŘIHLÁSIT?

O přijetí či nepřijetí do kurzu rozhodne porota na základě prostudování Vaší žádosti o přijetí.

Přijetí na Letní Ambroziádu pro pokročilé není nárokové jako na jiné turnusy Letní Ambroziády. Každý zájemce o přijetí si vyplní elektronický formulář „Žádost o přijetí“, který je k dispozici ZDE. Na základě této žádosti buď bude, nebo nebude do tohoto speciálního kurzu přijat. O přijetí či nepřijetí budeme zájemce informovat mailem.

Svou žádostí nás můžete přesvědčit, že právě Vy budete platným členem tohoto výběrového turnusu!

Je vhodné do žádosti vypsat umělecké aktivity, kterým se celoročně věnujete. Vypište i Ambroziády, kterých jste se v minulých letech účastnili, včetně názvů projektů a jmen lektorů, s kterými jste pracovali. Při rozhodování o přijetí se můžeme ptát na Vaše talentové předpoklady i lektorů z minulých let či lidí, se kterými jste spolupracovali.

V případě jakýchkoli dotazů, volejte ředitele UA Amborozia o.p.s. MgA. Lukáše Kobrle (606 452 912) nebo pište na ds-ambrozia@seznam.cz

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena