HOME
odkaz
Aktuality
odkaz

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER: EVA

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER: EVA
22.09.2014
-
Rok 2014 je pojmenován ROKEM ČESKÉ HUDBY a celá kulturní obec si tuto skutečnost v co největší míře připomíná. Opera Divadla F. X. Šaldy v Liberci se rozhodla oslavit tento svátek operním titulem EVA skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Na repertoáru českých divadel se EVA neobjevila od roku 1984, kdy měla derniéru v pražském Národním divadle. V Liberci se tato opera naposledy premiérovala roku 1971. Současný šéf opery a dirigent představení Martin Doubravský k výběru titulu dodává: „Jedním z důvodů, avšak nikoli hlavním, byl Rok české hudby, který jsme chtěli s libereckou operou uctít. Mnohem zásadnějším klíčem pro mne osobně bylo však objevení mimořádné krásy této partitury a poukázat na skutečnost, že opera byla přehlížena, dle mého názoru, zcela neoprávněně.“
Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951) se s příběhem, který ho posléze tolik pohltil - s příběhem Gabriely Preissové Gazdina roba, poprvé setkal na premiéře této divadelní hry 7. listopadu 1889. Požádal autorku o souhlas ke zhudebnění této látky a Jaroslava Kvapila o zpracování libreta. Jaroslav Kvapil však na stůl nic nepokládal a roku 1895 se Josef Bohuslav Foerster, toho času žijící v Hamburku, na všední procházce městem potkává s anonymním hodinářem, který v něm vyvolává tak silnou inspiraci pro jednu z hlavních postav, že Foerster sám začíná se psaním libreta. Samotná kompozice měla premiéru 1. ledna 1899 v Národním divadle v Praze. Opera se pak rozlétla do většiny českých divadel, roku 1915 do Vídně a posléze do dalších evropských měst.
Za hudební nastudování nově vzniknuvší liberecké inscenace je zodpovědný šéfdirigent Martin Doubravský: „Krásu a zároveň obtížnost partitury spatřuji ve velmi promyšlené instrumentaci, která společně se zpěvní linkou vytváří jeden celek a tím prohlubuje emotivnost celého díla, která je „ Eviným“ dominantním prvkem. Tento charakteristický rys je pro mne základním kamenem, na kterém jsem svou koncepci k uchopení hudebního nastudování díla budoval“. Pro zajímavost dodejme, že dirigent posledního libereckého nastudování roku 1971 byl otec současného dirigenta - Petr Doubravský.
Za režijní pult byla přizvána režisérka Linda Keprtová, která s libereckou operou spolupracuje již podruhé, poprvé se představila představením Don Quichotte, jež bylo oceněno na pražském festivalu OPERA 2012. „Eva mne potkala před dvěma lety. Začala jsem se jí prokousávat, snažila se u ní neplakat, avšak emoce, která prochází samotným příběhem a hudebním zpracováním, se zkrátka nedá obejít. Eva je křehká a silná zároveň. Žena utopená v slabosti druhých, v sociálních rozdílech, za které nemůže, ve kterých se prostě jen narodila a celý život s nimi musí bojovat, protože ostatní jí nedovolí na ně zapomenout. Marný boj s „osudem“ je také hlavním scénografickým klíčem k této inscenaci.“
Zajímavostí této inscenace může být také skutečnost, že většina hlavních postav je nastudována pouze v jednom obsazení, v československém kontextu věc nevídaná, mluvíme-li o repertoárovém titulu. V roli Evy se představí Lívia Obručník Vénosová, jedna z nejtalentovanějších sopranistek současné mladé generace. V roli Mánka se mohou diváci těšit na Josefa Moravce a kožušník Samko je představován Anatolijem Orlem a Svatoplukem Semem. Svatopluk Sem je v současnosti jeden z nejvyhledávanějších barytonistů, je stálým hostem Národního divadla v Praze, v Brně, v Ostravě, jakož i na zahraničních scénách. Na roli Mešjanovky přijala pozvání sólistka Národního divadla v Brně Jitka Zerhauová. V dalších úlohách se diváci mohou dále těšit například na Blanku Černou, Pavla Vančuru, či Josefa Škarku.
Nastudování tohoto „zapomenutého“ titulu s takto výjimečným obsazením je pokládáno za mimořádnou událost, která bude v den slavnostní premiéry akcentována vernisáží obrazů, které jsou tematicky spjaty s tímto titulem. Autorem obrazů je malíř František Hubatka a obrazy byly namalovány právě k příležitosti „znovuobjevení Evy“. Výstava bude instalována při každé repríze, takže si ji bude moci prohlédnout každý návštěvník této opery. Premiéra  26. 9. 2014 v 19.00 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci - slavnostní večer začíná již v 18.15.!!! Druhá premiéra 4.10. v 19.00 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.

 

 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena