HOME
odkaz
J-O-Ś
odkaz

Aktuality

OCHUTNEJTE DIVADLO 2017

Vyzkoušejte si divadelní tvorbu na vlastní kůži!

 


POLSKI / DEUTSCH

14. – 18. 8. 2017, od pondělí do pátku, proběhne letní divadelně - taneční workshop Ochutnejte divadlo.

Účastníci se mohou těšit na našlapaný program plný pohybu, divadla a jedinečných zážitků!


Téma letošního ročníku je PRVNÍ KROK.


 

KDY: 14. 8. 2017 – 18. 8. 2017 (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek)
KDE: Malé divadlo v Liberci

PRO KOHO JE DÍLNA URČENA? Pro všechny se zájmem o divadlo, tanec, pohyb, hru a různé formy sebevyjádření. Spodní věková hranice je 10 let, horní hranice není.


PROGRAM:

... profesionální tanečníci, herci a zpěváci vás zasvětí do základů tanečních, dramatických a rytmicko-pěveckých technik

... rozděleni budeme na skupiny podle věku a zkušeností, nemusíte se tedy bát, že by byl workshop nad nebo pod Vaše možnosti

... pětidenní intenzivní práci zakončíme společným programem, skutečným představením v sále Malého divadla před živým publikem

 

LEKTOŘI:

Herecká dílna: Jana Hejret Vojtková, Jan Jedlinský

Taneční dílna: Šárka Brodaczová

Hudebně-rytmická dílna: Stáňa Šinkovská

Dílna alternativního divadla: Angelika Pytel, Sebastian Zakrzewski, Paweł Rychert

 

 

 

NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH DÍLEN:


HERECKÁ DÍLNA

...v herecké dílně se účastníci seznámí se základními kameny jevištní tvorby. Naučí se několik improvizačních her, ve kterých mohou zcela vycházet z vlastní osobnosti a zájmů. Posléze si vyzkouší, jaké to je, nahlížet svět cizíma očima. Skrze vzájemnou komunikaci a pozorování věcí a lidí kolem sebe povýší herecká cvičení na konkrétní, pravdivé situace. Dílna si klade za cíl ukázat účastníkům divadlo jako živoucí svět, který nezamrzá v textu a v kostýmech. Svět, jehož obyvatelem-hercem může být kdokoliv.


TANEČNÍ DÍLNA: CONTEMPORARY DANCE

…česky „ současný tanec „ – kombinuje techniku baletu a moderních technik, z nichž vychází. Tanečníci usilují o podřízení techniky a pohybu hlavní myšlence a celkovému projevu, technika staví na práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu, kontrolovanými pády, pomalými a rychlými pohyby, stejně jako s abstrakcí v taneční řeči. Náplní výuky Contemporary dance je také technická všestrannost, objevování nových možností a hranic tance a hledání jeho podstaty v nejčistší formě. Hodinu začíná Šárka Brodaczová warm-upem ( rozcvičení ), následuje protažení, procvičení taneční techniky a nakonec vše propojíme do krátké choreografie.

 

HUDEBNĚ-RYTMICKÁ DÍLNA

…hry s hudbou jsou příležitostí jak dát účastníkům možnost prožít na vlastní kůži spontánní kreativní proces. Jedná se o tvořivou vzájemnou spolupráci, která rozvíjí hudební sluch, paměť, muzikálnost a fantazii. Vyzkoušeli jste si například hru na netradiční hudební nástroje složené z věcí denních potřeb? Rozvíjení rytmického cítění a nejen to, nás čeká v hudebně rytmické dílně Stáni Šinkovské.

 

DÍLNA ALTERNATIVNÍHO DIVADLA

... letošní ročník máme velkou novinku! Pozvání na Ochutnejte divadlo 2017 přijali a lektorství této speciální dílny se ujali: režisérka, choreografka, herečka a tanečnice Angelika Pytel, režisér, světelný designer a dokumentarista Sebastian Zakrzewski a skladatel, performer Paweł Rychert. Společně tato polská skupina tvoří v uskupení PSYCHOTEATR.

"Během aktivit uvádíme herce do psychofyzického tréninku, během něhož intenzivně pracujeme s emocemi a mezilidskými vztahy. Zaměřujeme se na to, že všechny akce vyúsťují v pravdu na scéně. Nejupřímnější okamžiky se spojují do scén, etud, vytvářejí výkony, které vycházejí z těla, hlasu a improvizace. Každý jednotlivý účastník se stane nástrojem tvůrčího procesu."

 

BLIŽŠÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM (14. - 18. 8. 2017)

Pondělí: 10:00 - 10:30 zápis účastníků, registrace

10:30 - 18:30 úvod, zahájení, seznámení se s lektory, oběd, první zkrácená lekce každé dílny (herecká, taneční, hudebně rytmická, alternativního divadla)

Úterý - čtvrtek: 9:00 - 18:00 tvůrčí práce v dílnách, oběd (v ceně je každý den jedno hlavní jídlo)

Pátek: 9:00 - 16:30 příprava večerního představení v sále Malého divadla, oběd, zvuková, světelná zkouška

16:30 - 18:00 generální zkouška

19:00 - 20:00 Večerní představení

K volnému zakončení workshopu bude otevřen Klub v Malém divadle.

 

PŘIHLÁŠKU ZDE, která zároveň slouží i jako vstupní dotazník nám v případě zájmu zašlete na adresu rananska@saldovo-divadlo.cz.

 

Úhrada kurzovného


Účastníci se přihlásí zasláním přihlášky a zaplacením záhody ve výši 500 kč.

 

Cena kurzu pro děti do 15 let je 1.700,- Kč

Cena kurzu pro starší 15 let je 2.000,- Kč

 

Příležitostí získat slevu je členství v nově otevřeném klubu efix pro mládež. Více informací na tomto odkazu.

 

Zálohu prosím uhraďte ve výši 500,- Kč na účet divadla u České spořitelny - 5604292/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Celou částku prosím uhraďte nejpozději do ¨30. 7. 2017 na týž účet. Jako variabilní symbol platby uvádějte prvních šest míst rodného čísla

účastníka a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.


Poplatek, minimálně však zálohu ve výši 500 kč převeďte prosím na účet divadla u České spořitelny - 5604292/0800. Jako variabilní symbol platby uvádějte prvních šest míst rodného čísla účastníka a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

V případě odhlášení do 31. 7. 2017  je storno poplatek 20 % z ceny dílny. Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením dílny je storno poplatek ve výši 40 % z ceny dílny. Při zrušení přihlášky v den zahájení dílny je storno poplatek ve výši 70% ceny dílny.

  

Přeshraniční abonentky?

 

Začínáme už se začátkem sezony 2018/2019

S novou sezonou pro Vás chystá J-O-Ś velkou novinku: přeshraniční abonmá!

Kolik z nás láká, si zajet do sousedních států jen tak na výlet, ale odkládáme to? Kolik z nás chodí do divadla a máme zájem zjistit, jaké jsou divadelní scény jen pár kilometrů od nás, v Německu nebo Polsku, ale bojíme se jazykových bariér už při nákupu vstupenky? Liberecký kraj leží na výjimečném místě, které přímo vybízí užívání výhod blízkosti sousedů.

Už v září vyberou partnerská divadla jedno představení z repertoáru a zpřístupní ho českým návštěvníkům. Doprava bude zajištěna autobusy, součástí bude i procházka městem a občerstvení.

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena