HOME
odkaz

Semináře pro pedagogy

Semináře pro pedagogy

Jednou až dvakrát za sezonu připravujeme speciální semináře pro pedagogy. Seminář je především prostor pro naše osobní setkání. Společně navštívíme vybrané představení, nahlédneme do divadelního zákulisí a tvůrčího procesu, řekneme si o nejzajímavějších divadelních novinkách aktuální sezony a popovídáme si o vašich starostech, otázkách i nápadech na naši další spolupráci. Vždy pro vás také přichystáme nějaké aktuální téma, které se dotýká škol i divadla současně.

 

Naše semináře pro pedagogy jsou vždy ZDARMA. TERMÍN A NÁPLŇ NEJBLIŽŠÍHO SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY ROZESÍLÁME ČLENŮM KLUBU MAILEM

 

Aby vám žádné chystané setkání neuniklo, můžete se jednoduše přihlásit do našeho Klubu pedagogů a všechny aktuální informace vám budeme včas zasílat e-mailem. Podrobnosti o klubu najdete zde.

 

Škola a divadlo mají mnoho společného. Říká se, že dobrý učitel má vždy herecký talent. Souvislosti jsou ale hlubší. Ani vy, ani my nemůžeme vůbec dělat svou práci bez lidské schopnosti vnímat jeden druhého. Divadlo rozvíjí základní smysl člověka - schopnost komunikace, dialogu a sociálních interakcí. My v divadle potřebujeme vzdělané diváky, vy ve třídách potřebujete citlivé a vnímavé studenty.

 

Kultura je nepostradatelnou součástí vzdělání - a vzdělání je neodmyslitelnou součástí vyspělé kultury.

 

Odteď se můžete s jakýmkoli složitějším dotazem či podnětem obracet na naši dramaturgickou lektorku, Lenku Chválovou

tel.: 608 025 644, e-mail: chvalova@saldovo-divadlo.cz

 

CO JSME SI ŘEKLI NA NAŠEM PRVNÍM SEMINÁŘI

(První seminář proběhl v říjnu 2016.)

 

Děkujeme všem pedagogům za jejich těžkou práci v těžké době. Učitelé dělají něco významného pro nás pro všechny. České školství roste z hluboké tradice, úcta ke vzdělání patřila k národní hrdosti od vzniku české samostatnosti.

 

Je těžká doba. Dospívající generace je přitahována virtuálními světy a pohlcována (a)sociálními sítěmi. Zaměření na sebe, konzum vnucovaný reklamou. Je také doba Racionální. Hodnota věcí se počítá v penězích, za co se dají prodat.

 

Vzdělávání a kultura se ocitají na okraji zájmů mocných a bohatých v naší zemi. Nepřinášejí přímý zisk, výdělek, nedá se s nimi dobře obchodovat. Historicky ale patří zcela nerozlučně jedno k druhému - a společně jsou nepostradatelnými hodnotami jakékoli vyspělé civilizace.

 

Divadlo patří k vyspělé civilizaci, vzniklo současně s právem a demokracií. Vyspělá civilizace se nemůže obejít bez živé kultury. Kořeny naší evropské kultury sahají až do antického Řecka.

 

Jsme na jedné lodi a musíme si pomáhat. Jistě víte, že dobrý učitel má vždy herecký talent. Souvislosti jsou ale hlubší. Divadlo pěstuje v lidech jeden ze základních smyslů, který potřebujeme, abychom byli schopní se vzdělávat. Tato zdánlivě komplikovaná umělecká forma je lidstvu naprosto přirozená - jejím materiálem, hmotou, je totiž ČLOVĚK SÁM. Na jevišti vnímáme skutečné, živé lidi.

 

Člověk se rodí s přirozenou schopností vnímat druhé lidi, soucítit, komunikovat. Tato schopnost umožňuje dialog mezi lidmi a sociální interakce. V době (a)sociálních sítí a virtuální reality se děti a mladí lidé vracejí k divadlu. Mají přirozenou potřebu živě komunikovat a s komunikací si hrát.

 

Může se vám zdát stejné - dívat se na příběh v televizi, ve filmu – jako dívat se na příběh na jevišti – ale nenajdete větší protiklady! Dění ve filmu je uzavřené mimo náš dosah, v jiném světě za obrazovkou, dělá z nás pasivní voyeury. Naopak v divadle se musíme setkat jako živí a celí lidé TADY a TEĎ - všichni společně - a komunikace probíhá obousměrně, aktivně - divák se příběhu aktivně účastní - ačkoli zůstává v bezpečí hlediště.

 

Divadlo může velmi vydatně pomáhat školám. Učí děti základním schopnostem, které potřebují, aby se mohly vzdělávat. Učí je především vnímat. Učí je také hlubšímu čtení. Umět číst neznamená spojovat písmena do slov a slova do vět ale umět číst člověka – a svět, umět se zorientovat ve skutečnosti. Když budeme v dětech rozvíjet tyto základní schopnosti, budou se lépe učit i matematiku, chemii, fyziku, biologii, ekonomii. Protože budou schopní vnímat, co jim říkáte. A budou schopní chápat, co jim vzdělání umožňuje a dává: svobodu rozhodování.

 

Učitelé z našeho klubu pedagogů potvrzují: ve třídě, kde je pár citlivějších studentů, kteří chodí do divadla, vnímají, dokážou komunikovat a sami chtějí aktivně tvořit, je lepší atmosféra - vnímavější, otevřenější - dovnitř i navenek.

 

Cílem našeho vzdělávacího projektu je: usnadnit dospívajícím lidem přístup ke kultuře. Aby měli možnost setkat se s divadlem. Kupodivu vždy jistá část dětí k divadlu cestu hledá. A rádi bychom úzce spolupracovali s Vámi, pedagogy.

 

  • Protože kultura je součástí vzdělání, a vzdělání je součástí kultury.
  • Jedno bez druhého nemá budoucnost.
  • My v divadle potřebujeme vzdělané diváky, vy ve třídách potřebujete citlivé a vnímavé studenty.

 

Jistě jste si všimli, že vaše Divadlo F. X. Šaldy má nový kulturně vzdělávací systém:


1. Zpřístupnění večerních představení školám - nabízíme doprovodný program, lístky pro učitele zdarma a slevy pro větší skupiny.

 

2. Doprovodný program pro školy zdarma ke všem představením: tematický seminář – setkání s herci a inscenačním týmem, diskuze, prohlídka zákulisí, čtená zkouška a tvorba mizanscény na vlastní kůži. Více zde.


3. Praktické nové vzdělávací materiály pro učitele i studenty - přehledné a inspirativní metodické a pracovní listy – od podzimu 2016 zdarma dostupné ke stažení k nabízeným inscenacím. Najdete zde.

 

4. Rozesíláme nové nabídky představení pro školy s přehlednými informacemi přímo pro učitele - pro které ročníky a do jakých vyučovaných předmětů je hra vhodná.

 

5. Klub pedagogů DFXŠ - prostor pro přímou komunikaci s pedagogyVíce zde.

 

6. Studentský klub EFIX - přímá komunikace se studenty. Více zde.

 

7. Osobní a individuální přístup - pedagogům i studentům se věnuje naše dramaturgická lektorka DFXŠ, Lenka Chválová.

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena