HOME
odkaz

Ochutnejte divadlo

Ochutnejte divadlo

 

Po úspěšném předchozím ročníku, kdy bylo mottem a naším společným přáním udělat "první krok"

se letos opět potkáme a ve známém prostředí Malého divadla se postavíme "na vlastní nohy".

 

Pro ty, co už s námi minulý rok prožili i pro ty, kteří chtějí poprvé nahlédnout za oponu

a být součástí procesu divadelní tvorby je tady OCHUTNEJTE DIVADLO 2018!

 

A CO NÁS ČEKÁ TENTOKRÁT?

Pod vedením profesionálních lektorů zažiješ pěkně intenzivní 4 dny, kdy si vyzkoušíš divadelní práci ve všech dílnách a pátý den společně připravíme vystoupení pro veřejnost. Letošní dílny jsou: DRAMATICKÁ, TANEČNÍ, LITERÁRNÍ a DÍLNA COMMEDIA DELL'ARTE.

 

V libereckém Malém divadle se bude 13. – 17. 8. 2018 konat pětidenní intenzivní dílna s názvem Ochutnejte divadlo zaměřená na herectví, tanec a literární tvorbu.

 

Kteří skvělí lektoři letos přijali pozvání?

Herecká dílna: Jan Jedlinský, Petr Hanák

Taneční dílna: Mischa Hall

Dílna autorského psaní: Mathej Thomka

Dílna Commedia dell’arte: Maddalena Rossi, Jáchym Kučera

 

Účastníci budou rozděleni do menších skupin podle věku (děti, mládež, dospělí) a ve vzájemné spolupráci pak na konci workshopu vytvoří autorské představení. Náplní prvních čtyř dní bude intenzivní tvůrčí práce rozdělená do jednotlivých sekcí, během nichž si účastníci vyzkouší tanec, herectví a psaní uměleckých textů a další základní prvky divadelní tvorby.

Pátý den se do celé skládačky přidá poslední důležitý prvek: živé publikum. Proběhne premiéra autorského představení – vystoupení

pro veřejnost v Malém divadle. Zde budou mít účastníci workshopu možnost předvést, co se během předchozích dní naučili a zužitkovat nabyté zkušenosti. Večer bude zakončen drobným občerstvením a volnou zábavou.

Každý den se sejdeme v 9 hodin a divadlo opustíme až kolem 18 hodiny, proto budou pro účastníky zajištěny obědy a pitný režim, toto už je zahrnuto do ceny workshopu.

 

Cena kurzu pro děti do 15 let je 1.700,- Kč

Cena kurzu pro starší 15 let je 2.000,- Kč

 

Máte zájem o divadlo, tanec, pohyb, hru a různé formy sebevyjádření. Chcete se přihlásit? Pojďme na to!

 

Přihlášku, která zároveň slouží i jako vstupní dotazník nám v případě zájmu zašlete na adresu rananska@saldovo-divadlo.cz, s odpovědí vám přijde variabilní symbol, který poslouží k bezproblémové platbě.

 

příležitostí získat zlevněné kurzovné je členství v divadelním klubu efix pro mládež. Více informací o možnosti stát se členem klubu efix.

 

Zálohu prosím uhraďte ve výši 500,- Kč na účet divadla u České spořitelny - 5604292/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

 

Celou částku prosím uhraďte nejpozději do 30. 7. 2018 na týž účet. Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo, které obdržíte e-mailem a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

 

V případě odhlášení do 31. 7. 2018 je storno poplatek 20 % z ceny dílny. Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením dílny je storno poplatek

ve výši 40 % z ceny dílny. Při zrušení přihlášky v den zahájení dílny je storno poplatek ve výši 70% ceny dílny.

 

Ochutnejte divadlo 2018 probíhá s podporou projektu Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojzemí Německo-Polsko-Česká Republika

(číslo projektu: 100268427), financovaný z dotačních prostředků Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

 

Ohlédnutí za předchozími ročníky:

 

V libereckém Malém divadle se v termínu 14. – 18. 8. 2017 konal už třetí pětidenní workshop s názvem OCHUTNEJTE DIVADLO.

Sešlo se přes 40 talentovaných účastníků všech věkových kategorií, aby společně pracovali, bavili se a zažili skvělých 5 dní.

Dílny byli čtyři s výbornými lektory:

Herecká dílna: Jana Hejret VojtkováJan Jedlinský

Taneční dílna: Šárka Brodaczová

Hudebně-rytmická dílna: Stáňa Šinkovská

Dílna alternativního divadla: Skupina Psychoteatr - Angelika Pytel, Sebastian Zakrzewski, Paweł Rychert

 

Zpočátku účastníci pracovali ve čtyřech věkově oddělených menších skupinách na jednotlivých hodinu a půl trvajících lekcích – herectví, tanec, rytmiku i alternu si vyzkoušeli každý den.

Díky podpoře projektu Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojzemí Německo - Polsko – Česká republika mohli účastníci trávit v Malém divadle celý den od 8 do 18 hodin včetně obědů a drobného občerstvení, nejčastěji ovoce.

Zájemci měli mimo jiné i možnost podívat se do běžně nepřístupných prostor Malého divadla a vyslechnout od zaměstnanců divadla něco o jejich práci. Navštívili archiv s panem Borisem Jonešem a nahrávali na profesionální techniku se zvukařem Jardou Němcem.

Závěrečné představení mělo nebývalý úspěch, díky všem účastníkům si přítomní odnášeli velký zážitek a v příjemné atmosféře jsme den i ukončili – posezení v Malém divadle podpořili občerstvením i účastníci a příjemné povídání a zpívání se protáhlo.

 

Podívejte se na krátké VIDOOHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM.

 

CELÉ VIDEO ZE ZÁVEREČNÉHO VYSTOUPENÍ
.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena