HOME
odkaz

Výběrová řízení a konkurzy

KONKURZY

 

Momentálně žádný konkurz neprobíhá. 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Oznámení výběrového řízení


Uzavřená výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

„Distribuce dvojjazyčných novin v Libereckém kraji“

 

Oznámení o výběrovém řízení

Příloha č.1 - Návrh smlouvy

Příloha č.2 - Seznam distribučních míst

Příloha č.3 - Krycí list

Příloha č.4 - Čestné prohlášení

Příloha č.5 - Čestné prohlášení k technické způsobilosti

 

Proběhne v rámci projektu Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Ś v Trojzemí Německo-Polsko-Česká republika, z dotačních prostředků Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Číslo projektové žádosti: 100268427 

.
HOME ČINOHRA OPERA BALET PROGRAM KONTAKT
.
© 2015, Šaldovo divadlo – všechna práva vyhrazena